Protector FDV Programvare

Protector FDV Programvare

Økonomi og bilagssystem (kan knyttes til regnskap)

Økonomi- og bilagssystem
Økonomi- og
bilagssystem

Budgettering, ordre og budgetregulering er tidligere nævnt, men vi præcisere: Protectors økonomisystem har et unikt budgetteringsværktøj. Man skarpstiller bygningsmassens faktiske behov og bygger budgetterne ud fra en fornuftig prioriteringsmodel.

Det bruges ulige metoder for tildeling af midler men den mest effektive og lønsomme modellen for planlæggelse er å fokusere på de faktiske behov. Dette er tilfældet, enten ressourcerne er knappe eller rumlige.
Projektet registreres kun en gang og følges op med tanke på observation af skadeudvikling.
Det følger budgetterne indtil skaden er udbedret.

Metoden for å regulere budgettet er tidligere nævnt men vi gentager at modellen er som skabt for strategisk planlæggelse hvor berørte parter har anledning å bidrage.

Når bestillinger er gennemført finnes et unikt system for håndtering av elektroniske regnskabsbilag.

Vi snakker da om indgående eFaktura. Vanligvis bliver elektroniske fakturaer lagret i forhåndsdefineret mappe klargjort for import til et regnskabssystem. Import funktionen findes også i Protector.

Protector genererer et ordrenummer ved bestilling. Ordrenummeret skal refereres i alle indgående fakturaer og bliver en del av det elektroniske indhold.

Via et tastetryk indhentes dagens elektroniske fakturaer. Den er da tilgængelig for sagsbehandler som vil kontrollere og godkende bilaget.

Ved et nyt tastetryk sendes fakturaerne til bilagssystemet hvor de automatisk finder rigtig sted.

Dersom elektronisk fakturahåndtering ikke er indført – føres bilag manuelt eller ved tilpasning mod hovedregnskab.

Etter at ordren er genereret til bilagssystemet tilføjes fakturanummer, beskrivelse og beløb.

Projektregnskabet gir god kontrol over de enkelte projekter. Dersom budgettet må ændres, sættes et nyt forventet budget og man får tilgang til solid afvigelseskontrol.

Metoden for at disponere projektresultat, indeholder gode oversigter som giver involverede parter anledning til at planlægge ændringer på et tidligt stadium. Dette kan ske fordi afvigelseskontrol og projektøkonomien er nem at overskue og tilgængelig i god tid.

Bilagssystemet kan tilpasses/integreres med hoved regnskab. Nytten af sådan en tilpasning må dog vurderes

 

eFaktura - autokontering

eFaktura - autokontering
eFaktura

Elektronisk faktura bliver mere og mere vanligt. Store besparelser er dokumenteret ved brug af sådanne systemer.

Det finnes i princippet to typer. Skannede papirfakturaer og rent elektroniske. I løbet av overskuelig fremtid vil det stilles krav til å levere kun elektroniske fakturaer. Sagsbehandler kan foretage alle kontroller og regnskabsmæssige dispositioner, inklusive betaling – ved hjælp av et par tastetryk.

 

Forrige Neste

 

 
Dagspressen
Ny installationsskakt afprøves i byggesag
Mat boligmarked trækker beskæftigelsen ned
   
Fagpressen
Højrisiko: Hvert tredje hjem har ikke røgalarm
Nemmere at skaffe byggematerialer
Byggebranchen i netværk om digitaliseringen
Certifikat i varmt arbejde
   
Offentlig nytt
Hent gratis filer fra arbejdsgangen hos OIB.dk
Kommunerne skal naturligvis forberede sig godt på overtagelsen af handicapinstitutioner
   
Copyright © 2022 Protector FDV. All Rights Reserved. Privacy Policy.
Protector FDV i andre land: Norge.
Til forsiden