Protector FDV Programvare

Protector FDV Programvare

HMS IK – intervalstyrede rutiner

Helse, miljø og sikkerhed sammen med intern kontrol, udgør en vigtig del av funktionerne for at holde byget brugsværdigt. Brandsikring og dokumentation sammen med rutiner for at undgå personskade og skade på materiel er afgørende for at varetage ejendommens sikkerhed og forebyggende rutiner.

Intervalstyrede opgaver, skrædder syet for den enkelte ejendom – bidrager til at forebygge mulighederne for brand samtidigt som brugerne til enhver tid er forberedt hvis ulykken først er ude.
En anden vigtig opgave er at sørge for unødvendig skadeudvikling og bremse generel slitage på bygget.

Eftersyn for at undgå klemfare, eftersyn af sandfang, forberedelser til vinter og forår, rutinemæssigt eftersyn af installationer, udvalgte bygningsdele og overflader – det "usynlige" vedligehold giver betydelige gevinster.

Afvigelsesbehandling er en del av HMS- systemet. Fejl og svigtende rutiner er oftest årsagen til ulykker samtidig som det koster penge. Gode varslingssystemer med afvigelseskontrol og eftersyn, sikrer mod ulykker og gir optimale resultater på forebyggende vedligehold.
Trivsel på arbejdspladsen og gode rutiner er nødvendig for å optimal afkastning.

 

Forrige Neste

 

 
Dagspressen
Ny installationsskakt afprøves i byggesag
Mat boligmarked trækker beskæftigelsen ned
   
Fagpressen
Højrisiko: Hvert tredje hjem har ikke røgalarm
Nemmere at skaffe byggematerialer
Byggebranchen i netværk om digitaliseringen
Certifikat i varmt arbejde
   
Offentlig nytt
Hent gratis filer fra arbejdsgangen hos OIB.dk
Kommunerne skal naturligvis forberede sig godt på overtagelsen af handicapinstitutioner
   
Copyright © 2022 Protector FDV. All Rights Reserved. Privacy Policy.
Protector FDV i andre land: Norge.
Til forsiden